Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowegowww.bransoletkiiblyskotki.pl(zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

2.Właścicielem Sklepu i jednocześnie administratorem danych jest Anna Jagódzka-Niesyn z siedzibą w Goleszowie (43-440), ul. Skrajna 13.

3.Dane osobowe zbierane przez Annę Jagódzką-Niesyn za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

4.Anna Jagódzka-Niesyn dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.

§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

1.Anna Jagódzka-Niesyn zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanych dalej łącznie Klientami.

2.Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

a)rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b)składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

c)subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna - zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1lit. a RODO);

d)korzystania z usługi formularza kontaktowego w Sklepie Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1lit. b RODO);

e)korzystania z usługi poleć znajomemu, w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna - niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi poleć znajomemu (art. 6ust. 1 lit. b RODO) w stosunku do Klienta podającego dane osobowe, oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub osobę trzecią (art.6 ust. 1 lit. f RODO) w stosunku do adresata wiadomości.

f)korzystania z usługi zamieść opinię, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna - niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi zamieść opinię (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

g)korzystania z usługi zapytaj o produkt, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi zapytaj o produkt (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).3.W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:

a)adres e-mail;

b)imię i nazwisko.

4.W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:

a)firmę Przedsiębiorcy;

b)numer NIP.

5.Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §5.

6.W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:

a)adres e-mail;

b)dane adresowe:

a.kod pocztowy i miejscowość;

b.kraj (państwo);

c.ulica wraz z numerem domu/mieszkania.

c)imię i nazwisko;

d)numer telefonu.

7.W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:

a)firmę Przedsiębiorcy;

b)numer NIP.

8.W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje jedynie swój adres e-mail.

9.W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Klient podaje następujące dane:

a)adres e-mail;

b)imię i nazwisko.

10.W przypadku skorzystania z usługi poleć znajomemu, Klient podaje:

a)adres e-mail adresata;

b)swój adres e-mail.

11.W przypadku skorzystania z usługi zamieść opinię, Klient podaje jedynie swój pseudonim, nick lub imię.

12.W przypadku skorzystania z z usługi zapytaj o produkt, Klient podaje:

a)adres e-mail;

b)imię.

13.Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

14.Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie Internetowym. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

15.W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

16.Przekazanie danych osobowych do Anna Jagódzka-Niesyn jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.

§ 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?

1.Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Anna Jagódzka-Niesyn przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Anny Jagódzkiej-Niesyn co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).a)Podmioty przetwarzające. Lucjan Niesyn Acta non Verba korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Anny Jagódzkiej-Niesyn. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych; 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl